bảng xếp hạng
Garen om tru
GAME THỦ
ĐIỂM
32901
12716
12587
12235
11527
10934
9877
8657
8177
8125
>> Xem tất cả